Quy định và hình thức thanh toán

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Tại Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi có 2 hình thức sau:
 
    Thanh toán bằng Tiền mặt
 
Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại
 
Công ty MTV Thiên Băng. 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5
Điện thoại: 08.3830 7073 - Fax: 08.3835 2634
Email: thienbangbeauty@yahoo.com
 
Tp. Hồ Chí Minh. Hoặc Nhận viên giao nhận trước khi nhận hàng ( đối với trường hợp giao hàng tận nơi)
 
    Thanh toán bằng Chuyển Khoản
 
Quý khách có thể đến ngân hàng, Máy ATM , hoặc internet banking để chuyển khoản cho chúng tôi theo tài khoản ngân hàng sau:
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Chủ Tài Khoản : 
 
 
QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Tại Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi có 2 hình thức sau:
 
    Thanh toán bằng Tiền mặt
 
Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại
 
Công ty MTV Thiên Băng. 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5
Điện thoại: 08.3830 7073 - Fax: 08.3835 2634
Email: thienbangbeauty@yahoo.com
 
Tp. Hồ Chí Minh. Hoặc Nhận viên giao nhận trước khi nhận hàng ( đối với trường hợp giao hàng tận nơi)
 
    Thanh toán bằng Chuyển Khoản
 
Quý khách có thể đến ngân hàng, Máy ATM , hoặc internet banking để chuyển khoản cho chúng tôi theo tài khoản ngân hàng sau:
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Chủ Tài Khoản : 
 
 QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
Tại Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi có 2 hình thức sau:
 
    Thanh toán bằng Tiền mặt
 
Quý khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại
 
Công ty MTV Thiên Băng. 
Địa chỉ: 99 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5
Điện thoại: 08.3830 7073 - Fax: 08.3835 2634
Email: thienbangbeauty@yahoo.com
 
Tp. Hồ Chí Minh. Hoặc Nhận viên giao nhận trước khi nhận hàng ( đối với trường hợp giao hàng tận nơi)
 
    Thanh toán bằng Chuyển Khoản
 
Quý khách có thể đến ngân hàng, Máy ATM , hoặc internet banking để chuyển khoản cho chúng tôi theo tài khoản ngân hàng sau:
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Chủ Tài Khoản : 
 

 Quy định và hình thức thanh toán

Liên kết với chúng tôi: